08/07 J15845 美國🇺🇸 Nutter Butter 花生醬夾心曲奇 56g (一套六包)

$68.00

已截單

已售完

貨號: H15845 分類:

商品描述

07月08日截單, 預計8月中到貨

$68/套

好多客人都成日問會唔會有淨係Nutter Butter既花生醬夾心曲奇呀❤️
有啦❕有啦❕花生醬迷要把握機會啦🥜
採用真正花生醬製成💚每一塊都係花生造形
外層曲奇香脆😍內層夾心幼滑❤️

– 真正花生醬製成
– 一套六包
– 每包四塊

最佳食用期限 : 24年5月或之後