5059113430155264 28 kids 預訂 ZA3993 麵包超人 連帽沙灘速乾巾 $75/小童;$90 /大人 小童尺寸: 60*120 大人尺寸:90*180 可訂,預計一星期到貨 麵包超人 連帽沙灘速乾巾 👍🏻速乾料,濕咗都唔會重㗎🥰 🏖夏天黎到喇 帶小朋友去玩水一定唔小得啦,但係小朋友上水落水都怕佢地每比風吹親,帶定件連帽沙灘巾就岩晒喇👍🏻呢條沙灘巾採用速乾物料,就算成身濕晒著左佢都唔 Product #: tokyofamous-預訂 ZA3993 麵包超人 連帽沙灘速乾巾 2022-08-03 Regular price: $HKD$20.0 Available from: 28 kidsIn stock